.
 
Freda Kraan en rijplaten verhuur Freda Kraan en rijplaten verhuur
Freda


KRAANWERKZAAMHEDEN
Onze jarenlange ervaring heeft er toe geleid dat wij werkzaam zijn geweest bij verschillende werken en projecten, zowel in onderaanneming als zelf gerealiseerde werken. Wij noemen onder andere:

  • Diverse werkzaamheden in de grond- weg- en waterbouw sector, uitgraven wegen, korrelbaan vlakken, asfalt wegrijden met de kraan , aanvullen bermen.
  • Langs de A7 hebben wij alle grondwerkzaamheden rondom de portalen van  de masten voor de verkeersborden en lichten uitgevoerd.
  • Sloopwerken van diverse bebouwingen.
  • Uitgraven woningen, erkers en aanbouw.
  • Uitgraven bedrijfspand, aanleggen riolering, korrelbaan en zandbaan profileren tbv bestrating.
  • Aanleggen tuinen en beschoeiing.
  • Aanleggen beton fietspad en afwerken bermen in recreatiegebied Geestmerambacht.
  • Onverharde ondergrond kunnen wij overbruggen door het aanvoeren en leggen van stalen rijplaten afmeting 6 x 1,50 meter.
  • Levering grond, zand, menggranulaat, teelt aarde, verschillende soorten stenen.
  • Boomstobben verwijderen.

Als wij op het werk aanwezig zijn wordt het door ons op prijs gesteld als wij met u de werkzaamheden kunnen doornemen en overleggen. Wij kunnen dan onze eigen visie met die van u vergelijken en tegelijkertijd overleggen om samen tot de beste oplossing voor de opdrachtgever te komen. Dit geldt natuurlijk voor zowel bedrijven als voor particulieren.

Kraanwerkzaamheden
Stalen Rijplaten
Boomstobben verwijderen
Machines
Vacatures
Fotoboek
Contact